Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

PLANSZE EDUKACYJNE

Plansze edukacyjne mają formę kalendarza ściennego, składającego się z 14 plansz od listopada 2017 do grudnia 2018, który rozpoczyna tematyczna okładka.

Każda plansza kalendarza składa się z części graficznej i kalendarium. Część graficzną stanowią 3 zaaranżowane graficznie elementy: zdjęcie postaci, zdjęcie wydarzenia związanego z postacią oraz opis merytoryczny.

Plansze zapakowane są w kopertę z biało-czerwoną flagą. Kalendarz przekazywany jest szkołom i instytucjom edukacyjnym nieodpłatnie.

Materiały wykorzystane do przygotowania plansz pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Plansze - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!