Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

Scenariusze zajęć

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy propozycję zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów Teczki Sztubaka i plansz edukacyjnych, a także scenariusze lekcji o tematyce niepodległościowej z podziałem na szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Scenariusze podzielone zostały na części: informacje dla prowadzących, pytania, które powinny  zostać zadane, sugerowane odpowiedzi, pytania dodatkowe oraz zadania dla uczniów. Oszacowaliśmy również czas jaki powinien zostać poświęcony poszczególnym częściom zajęć.

Życzymy owocnych zajęć.

Scenariusz zajęć z Teczką Sztubaka

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Teczki sztubaka i plansz edukacyjnych – POBIERZ

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych

SP – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 1 – Karta pracy – oś czasu – SP – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 2 – Karta pracy – życiorysy – SP – Scenariusz zajęć niepodległościowyc – POBIERZ

Załącznik 3 – Karta pracy – opisy postaci – SP – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 4 – Karta pracy – Kalendarium – SP – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół średnich

Szkoła Średnia – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 1 – Karta pracy – życiorysy – SŚ – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 2 – Karta pracy – opisy postaci – SŚ – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Załącznik 3 – Karta pracy – Kalendarium – SŚ – Scenariusz zajęć niepodległościowych – POBIERZ

Scenariusze zajęć - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!