Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

TECZKA SZTUBAKA - POKOLENIE NIEPODLEGŁEJ

Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum, zawierający:

...

Teczka sztubaka jest  źródłem wiedzy. Służy uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych związanych tematycznie z odzyskaniem niepodległości. Materiały przekazywane są szkołom i instytucjom edukacyjnym nieodpłatnie.

Przepraszamy, teczki sztubaka są już niedostępne. Powyżej zamieściliśmy wybrane materiały do pobrania i samodzielnego wydruku.

...

Materiały wykorzystane do przygotowania teczki sztubaka pochodzą z zasobów Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Teczka sztubaka - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!