Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU

PERN S.A. oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały cheć współpracy na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

flaga polski-2-01

PERN SA i Bank Pocztowy S.A., jako spółki Skarbu Państwa, działając zgodnie z zasadą odpowiedzialnego biznesu, zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcia, których realizacja przewidywana jest na 2018 rok i kolejne lata. Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie wspierać projekt merytorycznie i koncepcyjnie m.in. udostępniając materiały znajdujące się w zasobach obu instytucji.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości,
  • pakiet edukacyjny pn. „Z teczki sztubaka”,
  • plansze edukacyjne, w formie kalendarza prezentującego sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu,
  • strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów, itp.
Porozumienie - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!