Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

ZAPROSILI NAS

Wystawa „W drodze do niepodległości” gości w szkołach i instytucjach edukacyjnych. W ramach ekspozycji odbywają się zajęcia historyczne oraz konkursy związane z odzyskaniem przez Polskę państwowości.

Jesteśmy dumni z okazanego zaangażowania i dziękujemy za wkład w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.

Dziękujemy szkołom i instytucjom, które podzieliły się z nami relacjami z wystaw.

Fotogalerie

SP w Toszku

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele, dyrekcje okolicznych szkół oraz uczniowie.

Wystawie towarzyszyły:

 • konkurs historyczny dla klas IV-VI,
 • warsztaty z pracownikiem IPN,
 • śpiew pieśni legionowych,
 • prezentacja działań podjętych przez szkołę w 100. rocznicę odzyckania przez Polskę niepodległości,
 • przedstawienie „Żołnierze Wyklęci”.

SP w Bukowcu nad Pilicą

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli nauczyciele, dyrekcja, uczniowie, przedstawiciele lokalnych władz oraz lokalna społeczność.

Wystawie towarzyszyły:

 • quiz historyczny
 • dyktando patriotyczne
 • wieczornica
 • wykład historczyny
 • spotkania z ciekawymi osobami.

SP nr 11 w Opolu

W dniach 11-22 lutego 2019 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli nauczyciele, dyrekcja, uczniowie oraz rodzice.

Wystawie towarzyszyły:

 • konkurs historyczny
 • spotkania z ciekawymi osobami
 • akademie niepodległościowe
 • śpiew pieśni patriotycznych
 • konkursy literackie
 • wystawy plastyczne
 • prezentacja multimedialna
 • posadzenie drzewa na dziedzińcu szkoły

Szkoła Podstawowa w Wocławach

W dniach 11-25 stycznia 2019 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach.

Wystawe otworzył dyrektor szkoły, który przybliżył zebranym ideę projektu. W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, kadra pedagodiczna, pracownicy oraz rodzice.

Ekspozycji towarzyszyły następując działania:

 • konkurs historyczny
 • wykłady z historii Polski niepodległej
 • śpiew pieśni patriotyczynych
 • wystawa literatury o tematyce patriotycznej

Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

W dniach 4-6 grudnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku.

Gośćmi wystawy byli uczniowie szkoły oraz kadra pedagogiczna.

Wydarzeniu towarzyszył wykład z historii Polski niepodległej oraz wspólny śpiew pieśni legionowych.

Zespół Szkół w Pleszewie

W dniach 26-30 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

Gośćmi wystawy byli uczniowie szkoły, rodzice, kadra pedagogiczna, uczniowie sąsiadujacego Liceum i Gimnazjum.

Wydarzeniu towarzyszył wykład z historii Polski niepodległej oraz projekcja filmów wprowadzajacych w tematykę wystawy.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej

W dniach 26-30 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

W uroczytym otwarciu wystawy udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, pracownicy oraz biblioteki gminnej.

Ekspozycji towarzyszyły m.in.

 • konkurs historyczny
 • prelekcja
 • akademia niepodległościowa
 • śpiew pieśni legionowych
 • słuchanie pieśni legionowych na przerwach
 • wystawa prac uczniów
 • „Listy dla Niepodległej” pisane przez uczniów przy wsparciu nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Brzozie

W dniach 3-7 grudnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor szkoły, który przybliżył zebranym ideę projektu. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz dzieci i kadra pedagogiczna z sąsiadującego przedszkola.

Wystwie towarzyszyła prelekcja historyczna oraz śpiew pieśni legionowych.

Bursa Szkolna w Lublinie

W dniach 19-23 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Bursie Szkolenj nr 3 w Lublinie.

Wydarzeniu towarzyszyły obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. W ramach uroczystości odbyło się podsumowanie projektu „Polonez dla Niepodległej” w formie relacji filmowej oraz część artystyczna przybliżająca okres odbudowy państwa w różnych dziedzinach. Młodzież przygotowała repertuar piosenek z lat dwudziestych i współczesnych.

W wydarzeniu udział wzięli wychowankowie bursy, młodzież z okolicznych placówek oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Szkoła Podstawowa w Mchach

W dniach 19-23 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach.

Uroczystej inauguracji dokonał dyrektor placówki. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele.

Wystawie towarzyszyły m.in. konkurs niepodległościowy, wspólne odśpiewanie hymnu Polski oraz wieczornica z udziałem lokalnej społeczności.

Zespół Szkół w Cycowie

W dniach 12-16 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół w Cycowie.

W uroczystej inauguracji wystawy udział wzięli uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Wydarzeniu towarzyszył koncert pieśni patriotycznych, wystawa pokonkursowych prac plastycznych oraz prelekcja z historii Polski.

Szkoła Podstawowa w Małej Wsi

W dniach 5-9 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi.

W uroczystej inauguracji wystawy udział wzięli uczniowie, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji.

Wystawie towarzyszyły:

 • Prezentacja fotografii z okresu międzywojennego – gawęda historyczna
 • Muzyczne podsumowanie warsztatów języka francuskiego (języka dawnej dyplomacji)
 • Występ tancerzy ze Szkoły Tańca „Pasjonat”
 • Występy muzyczne: Grupa „Art”, Weronika Korzeniewska, Karol Serwiński
 • Podsumowanie konkursu historyczno – literackiego „List do Ojczyzny”

Gimnazjum Gminy Liw

W dniach 5-9 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie.

Uroczystej inauguracji wystawy towarzyszył wspólny śpiew piesni patriotycznych. DO obejszenia ekspozycji zostali zaproszeni uczniowie okolicznych szkół.

ZSCKR w Studzieńcu

W dniach 29-31 października 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Na otwarcie wystawy zaproszone zostały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych ze szkół powiatu sierpeckiego i lipnowskiego. Inauguracji towarzyszyła akademia niepodległościowa przygotowana przez młodzież.

Szkoła Podstawowa nr 380 w Warszawie

W dniach 29 października – 2 listopada 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Uroczyste otwarcie wystawy, połączone zostało z galą podsumowującą XV Dzielnicowe Dni Papieskie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów SP 380, przedstawiciel Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i okolicznych szkół.

Wystawie towarzyszyły:

 • konkurs historyczny
 • koncert pieśni patriotycznych
 • wykłady z historii Polski niepodległej
 • sztafeta niepodległości
 • wystawa pamiątek na 100 lecie niepodległości przygotowana przez uczniów i rodziców.

Zespół Szkół nr 2 we Wronkach

W dniach 15-19 października 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Inauguracja wystawy stanowiła część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Gośćmi wystawy byli przedstawiciele lokalnego samorządu, uczniowie, kadra pedagogiczna oraz dyrektorzy okilicznych szkół.

Wystawie towarzyszyły wykłady człoknów Wroneckiego Twarzystwa Historycznego, konkurs historyczny oraz gra miejska.


W mediach: profil szkoły na Facebooku – KLIKNIJ

Zespół Szkół w Mielniku

W dniach 20-30 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Prezentacja wystawy mieszkańcom gminy Mielnik połączona została ze konkursem poezji patriotycznej.

Szkoła Podstawowa w Skokach

W dniach 8-12 października 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Otwarcie zapoczątkowało w Skokach szereg imprez mających na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny będący połączeniem słowa, muzyki, ruchu, prezentacji multimedialnej oraz gry aktorskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

W dniach 22-28 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W uroczystej inauguracji wystawy udział wzięli nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły. Ekspozycja uświetniła obchody 60-lecia placówki.

Gośćmi wystawy byli przedstawiciele lokalne społeczności, przedsiębiorcy, lokalne władze oraz samorządowcy i politycy.

Wystawie towarzyszył konkurs plastyczny.

Centrum Kultury i Nauki w Sierpcu

W dniach 8-14 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Centrum Kultury i Nauki w Sierpcu.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji oraz lokalne media.


w mediach: ekstrasierpc.pl – KLIKNIJ, portal społecznościowy facebook Stowarzyszenia KWM – KLIKNIJ

Szkoła Podstawowa w Nawojowej

W dniach 10-15 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli uczniowie szkoły, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. Wystawa udostępniona została uczniom okolicznych szkół.

Zespół Szkół w Kurzętniku

W dniach 3-7 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Uroczysta inauguracja wystawy była częścią rozpoczęcia roku szkolnego. Gośćmi wydarzenia byli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Kurzętnik.

Wydarzeniem towarzyszącym związanym z Jubileuszem Niepodległości była konferencja pt. „Współczesne oblicze patriotyzmu z punktu widzenia samorządowca i ucznia”. Odbył się także konkurs historyczny, wykład historii Polski niepodległej oraz występy taneczno-wokalne uczniów Zespołu Szkół.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce

W dniach 17-21 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor placówki. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił apel upamiętniający tych, którym Polska zawdzięcza odzyskanie niepodległości.

W kolejnej części spotkania uczestnicy udali się na plac gdzie wspólnie zasadzili 100 drzew na 100 lat wolnej Polski.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, samorządu oraz lokalna społeczność, uczniowie szkoły i media.

Wystawie towarzyszyły także konkurs historyczny i spotkanie z przodkiem ppłk. Władysława Steblika.


W mediach: Blog lipowaiokolice – KLIKNIJ,

profil facebookowy szkoły – KLIKNIJ

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie

W dniach 10-14 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli przedtawiciele samorzadu, lokalnych władz i instytucji, lokalne media oraz uczniowie z klas licealnych.

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

W dniach 17-21 września 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Liceum Ogólnokształcącym i. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

Wystawę otworzyła prelekcja wygłoszona przez nauczyciela historii dot. odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gośćmi wystawy byli przedstawiciele władz powiatu oraz uczniowie liceum i okolicznych szkół.

Zakład Karny w Płocku

W dniach 20-31 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zakładzie Karnym w Płocku.

Wystawę zainaugurowało krótkie wprowadzenie dot. drogi Polski do niepodległości, projekcja filmu oraz konkurs tematyczny.

Gośćmi wystawy byli osadzeni, wychowawcy, funkcjonariusze oraz pracownicy Zakładu Karnego.

Szkoła Podstawowa w Świątkowie

W dniach 23-27 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej w Świątkowie gm. Janowiec Wlkp.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, lokalnych instytucji, rodzice, uczniowie szkoły oraz lokalne media. Po odśpiewaniu hymnu otwarcia wystawy dokonali dyrektor szkoły i burmistrz gminy. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci.

Wystawie towarzyszył wykład niepodległościowy oraz ekspozycja banknotów z okresu  zaborów i lat miedzywojennych oraz pokaz składania flagi.

Inne działania towarzyszące:

 1. Konkurs historyczny
 2. Wykład z historii Polski niepodległej
 3. Akademia niepodległościowa
 4. Śpiew pieśni  patriotycznych i legionowych w wykonaniu uczniów i nauczycieli
 5. Konkurs plastyczny kartka dla Rzeczpospolitej, konkurs recytatorski wierszy „Moja Ojczyzna, konkurs życzenia dla Ojczyzny
 6. Przemarsz z chorągiewkami biało-czerwonymi po wsi.

Szkoła Podstawowa nr 88 w Warszawie

W dniach 14-18 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie.

Na uroczystość inauguracji przybyli pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy oraz Radni, uczniowie szkoły oraz rodzice i rada pedagogiczna. Otwarcie poprzedził występ uczniów, którzy zaprezentowali fragmenty widowiska dot. niepodległości.

Wydarzenia towarzyszące:

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

 1. Konkurs historyczny: mini gra historyczna
 2. Wykład z historii Polski niepodległej
 3. Spotkanie z Powstańcem Warszawskim, dziadkiem jednego z uczniów
 4. Akademia niepodległościowa
 5. Śpiew pieśni legionowych

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy

W dniach 24 lipca – 2 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Ośrodku Kultury w Szczawnem, Rzepedzkim Ośrodku Kultury w Rzepedzi oraz w Urzędzie Gminy w Komańczy.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Wójt Gminy Komańcza. W wydarzeniu udział wzięli lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy.

Szkoła Podstawowa w Tapinie

W dniach 6-10 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tapinie.

Otwarciu wystawy towarzyszył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tapinie oraz okolicznościowe przemówienia.

Przed inauguracją wystawy odbyła się msza Święta w intencji Ojczyzny.

Gośćmi wystawy byli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.

Miejsko-Gminna Biblioteka w Kleczewie

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Inauguracja wystawy była częścia Gminnego Forum Młodych. Spotkanie uświetniły prelekcje historyków. Gośćmi wystawy był;i przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, młodzież i mieszkańcy gminy.

Jasna Góra

W dniach 10-27 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła na Jasnej Górze w Częstochowie.

Wystawa udostępniona została w Sali Rycerskiej Klasztoru, gdzie mogli ją obejrzeć Pielgrzymi wizytujący Jasną Górę.

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Kielcach

W dniach 6-17 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Gośćmi uroczystej inauguracji byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Poczty Polskiej, Banku Pocztowego, lokalni posłowie i przedstawiciele instytucji. Obecne były także lokalne media.


W mediach:

Radio Kielce – KLIKNIJ, Radio eM – KLIKNIJ, TVP 3 Kielce – KLIKNIJ, strona Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – KLIKNIJ

Szkoła Podstawowa w Rytrze

W dniach 13-17 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Kościele parafialnyn pw. Św. Rodziny w Rytrze.

Wystawie towarzyszyła ekspozycja 100 prac – albumów wykonanych przez uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas II i III oddziałów gimnazjalnych.

Uczniowie przygotowali sylwetki setki Polaków, którzy przez cały okres zaborów walczyli o wolną i niepodległą Polskę w różnych aspektach życia społecznego, kulturalnego, naukowego i politycznego.

Gośćmi wystawy byli m.in. przedstawiciele władz gminy Rytro, szkoły podstawowej, firmy działającej w gminie, a także osoby z miejscowości partnerskich z ziemi kłodzkiej i Republiki węgierskiej.

Wystawie towarzyszyła także specjalna oprawa muzyczna.

ZSP nr 3 w Katowicach

W dniach 11-15 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach.

Otwarcie wystawy uświetniły występy szkolnego zespołu regionalnego, w którego repertuarze znalazły się pieśni legionowe, zespołu teatralnego, który przedstawił fragment „Zemsty” oraz „Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Katowic.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

W dniach 6-10 sierpnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

Ekspozycja uświetniła symboliczny przemarsz szlakiem I Kompanii Kadrowej oraz uroczystości patriotyczne przy Obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych. Wystawie towarzyszyły występy artystyczne.

Gośćmi uroczystości byli uczestnicy marszu, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnych władz.

Parafia w Jastrzębiej Górze

W dniach 9 – 20 lipca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze.

Przez dwa tygodnie wystawa była dostępna dla wczasowiczów przebywających nad polskim morzem.

Szkoła Podstawowa w Futomie

W dniach 16-20 lipca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Futomie.

Uroczystej inauguracji wystawy towarzyszył Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz śpiew pieśni patriotycznych. Dyrekcja i nauczyciele przygotowali dodatkowe ekspozycje, w tym: „Poczet królów i książąt polskich”, „Historia Orła Białego na przestrzeni wieków”, „Oni walczyli i ginęli za naszą wolność i niepodległość” – wystawa książek.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji oraz mieszkańcy gminy.

Archiwum Państwowe w Kielcach

W dniach 18 czerwca – 6 lipca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Archiwum Państwowym w Kielcach.

Ekspozycja uświetniła obchody Święta Kielc oraz  konferencję popularno-naukową pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce”.

Gośćmi wystawy byli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji kulturalno-edukacyjnych, goście konferencji oraz mieszkańcy.

Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce

W dniach 9-13 lipca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół i Placówek w Bóbrce.

Uroczystemu otwarciu wystawy, która odbyła się w Domu Ludowym, towarzyszyły m.in.

 • Polonez w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołu „Bobrzanie”
 • Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów z  Zespołu Szkół i Placówek
  w Bóbrce
 • Prelekcja dotycząca historii Żołnierza Niezłomnego Tomasza Ferusia z Krosna, który przez
  7 lat służył na ORP „Błyskawica”
 • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, konkursy historyczne
 • Zwiedzanie wystawy

Wśród gości inauguracji znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, dzieci, młodzież oraz nauczyciele.


W mediach:

chorkowka.net – KLIKNIJ, terazkrosno.pl – KLIKNIJ, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka – KLIKNIJ

Poczta w Opolu

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w oddziale Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Opolu.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Oddziału. Przedstawiciel Zarządu Banku Pocztowego przedstawił gościom ideę powstania wystawy. Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu wygłosił przemówienie dotyczące rocznicy odzyskania  niepodległości. Przedstawiona została także prezentacja dot. odzyskania niepodległości Polski oczami filatelisty.

Gośćmi inauguracji byli przedstawiciele lokalnych instytucji i mediów.

Zespół Szkół nr 26 w Toruniu

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor placówki. Po uroczystym przemowieniu goście zaproszeni zostali do obejrzenia ekspozycji. Wydarzeniu towarzyszył w koncert pieśni patriotycznych.

KPRM

3 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w ogrodach Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Tego dnia odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „Kto ty jesteś? Polak mały” nawiązującym do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na najmłodszych gości czekało wiele atrakcji. Wśród nich – w budynku KPRM – znalazła się także nasza wystawa „W drodze do niepodległości” przygotowana wspólnie z partnerami: Bankiem Pocztowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych.

Oprócz wystawy uczestnicy mogli poznać zawartość teczki sztubaka oraz obejrzeć plansze edukacyjne.

Finał Festiwalu Historycznego

30 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła na finale IV. Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć”, który odbył się we Włocławku.

Sponsorem Festiwalu był Bank Pocztowy, jeden z Partnerów projektu „Dla Niepodległej”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji – KLIKNIJ

M-GOK w Więcborku

W dniach 4-7 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Burmistrz Więcborka. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, radni, dyrektorzy lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych oraz dzieci i młodzież.


W mediach:

Strona internetowa Miasta i Gminy Więcbork – KLIKNIJ

Zespół Szkół w Opatowie

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego i w Zespole Szkół w Opatowie.

Podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się w parku w Opatowie 100 par, a wśród nich dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy zatańczyło poloneza. W niebo wypuszczono także 100 biało-czerwonych balonów, a 100 gołębi poniosło wiadomość, że od 100 lat cieszymy się wolnością.

Wśród gości uroczystości znaleźli się przedstawiciele m.in. Sejmu RP, władz lokalnych, radni, sołtysi, kierownicy lokalnych instytucji kulturalno oświatowych, dzieci i młodzież, mieszkańcy gminy oraz prasa lokalna.

Wystawie towarzyszył konkurs historyczny, lekcje dot. odzyskania niepodległości oraz gazetki historyczne.

Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Gostyninie.

Wystawie towarzyszył Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Konkurs podzielony był na kategorie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także na kategorię indywidualną i zespołową.

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

W dniach 21-25 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gości w Szkole Podstawowej w Podgórzu, gm. Mała Wieś.

Inauguracji wystawy  towarzyszył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły oraz prelekcja historyczna pt.: „Bohaterowie niepodległości naszej Małej Ojczyzny”, połączona z prezentacją multimedialną i projekcją filmu przygotowaną i zaprezentowaną przez historyka  Andrzeja Jeznacha i uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, uczniowie i nauczyciele z okolicznych szkół.

Na zakończenie  odbyło się ogłoszenie wyników konkursów historycznych dla uczniów przeprowadzonych przez nauczycieli historii w czasie trwania wystawy.

W czasie trwania wystawy uczniowie szkoły oraz okolicznych placówek z terenu Gminy Mała Wieś wzięli udział w dedykowanych im lekcjach historii.


W mediach:

Strona internetowa Gminy Mała Wieś – KLIKNIJ

Szkoła Podstawowa nr 5 i MOK w Gnieźnie

W dniach 14 – 25 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

Uroczysta inauguracja, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie okolicznych szkół oraz mieszkańcy, odbyła się 16 maja z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów kilku szkół podstawowych.  Otwarciu wystawy towarzyszyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 oraz uczniów Szkoły Muzycznej. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja dokonań uczniowskich z realizowanego przez SP 5 długofalowego projektu edukacyjnego „Nasza Niepodległa Ojczyzna”.


W mediach:

MOK Gniezno – KLIKNIJ

WSKSiM w Toruniu

W dniach 25 maja – 8 czerwca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gości w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

25 maja ekspozycja prezentowana była podczas konferencji „Niepodległość Cyfrowa. Elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelem”. Patronem wydarzenia był Bank Pocztowy, jeden z partnerów projektu „Dla Niepodległej”.

Muzeum „Sztygarka”

W dniach 20 – 25 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Gośćmi wystawy byli mieszkańcy Dąbrowy Górniczej oraz goście Muzeum.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgrowie

W dniach 23 – 17 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

Gośćmi wystawy byli uczniowie szkoły.

GOK w Bierzwniku

W dniach 4 – 11 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku.

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci oraz pokaz multimedialny. Na zakończenie wystawy odbył się koncert Canto Choralis z Drezdenka. Zaśpiewali także podopieczni GOK-u.

W inauguracji udział wzięli mieszkańcy Bierzwnika i okolic. Wystawie towarzyszyły wykład niepodległościowy oraz ekspozycja pamiątek z okresu międzywojennego.

M-GOK w Siewierzu

W dniach 7 – 11 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu.

Gośćmi wystawy byli uczniowie okolicznych szkół oraz mieszkańcy Siewierza.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku

W dniach 30 kwietnia – 11 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Domu Polonii w Pułtusku.

Wśród gości wystawy znaleźli się m.in. repatrianci z Kazachstanu, goście hotelowi – przedstawiciele Polonii (członkowie Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) oraz mieszkańcy Pułtuska.

Wydarzeniu towarzyszył koncert fortepianowy „Paderewski na cztery ręce”, który odbył się 3 maja.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku

W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

Gośćmi wystawy byli uczniowie placówki.

 


 

W mediach: profil facebookowy szkoły – KLIKNIJ

Parafia Sikórz

3 maja 2018 r wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w kościele parafialnym pw. św. Barbaty w Sikorzu.

Oglądanie wystawy było jednym z elementów 3 majowego kazania.

Urząd Gminy Brudzeń Duży

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt gminy. W wydarzeniu udział wzięła lokalna społeczność. Ekspozycja była doskonałym uzupełnieniem ochodów z okazji Narodowego Świeta 3 Maja.

 


W mediach: strona internetowa urzędu – KLIKNIJ

Instytut Europejski w Łodzi

23 kwietnia 2018 r w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości” z udziałem Wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, który jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego objął projekt „Dla niepodległej” patronatem honorowym.

Łódzka inauguracja wystawy, której gospodarzami byli przedstawiciele Zarządów Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, była dużym wydarzeniem w Łodzi, w którym udział wzięło ok. 200 zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele  polskiego parlamentu, władz lokalnych, instytucji kulturalnych i oświatowych, służb mundurowych, świata sportu, duchowieństwa, Klientów i partnerów Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Wystawie „W drodze do niepodległości”, którą w Instytucie Europejskim w Łodzi można zwiedzać do 30 kwietnia br., towarzyszy pokaz filatelistyczny prezentujący historyczne egzemplarze znaczków pocztowych oraz pokaz numizmatyczny, na którym została przedstawiona historia Polski od Mieszka I, poprzez zrywy narodowe do czasów II RP Józefa Piłsudskiego.

 


W mediach: dzieje.pl – KLIKNIJ, tulodz.com – KLIKNIJ, strona internetowa MKiDN – KLIKNIJ, niezalezna.pl – KLIKNIJ, nowahistoria.interia.pl – KLIKNIJ, Kuratorium Oświaty w Łodzi – KLIKNIJ, TVP 3 Łódź – KLIKNIJ, PAP – KLIKNIJ, Radio Parada – KLIKNIJ, Plasterlodzki.pl – KLIKNIJ

Urząd Pocztowy w Krakowie

W dniach 19 – 23 marca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Urzędzie Pocztowym w Krakowie, przy ul. Westerplatte 20.

19 marca odbyło się uroczyste otarcie wystawy z udziałem przedstawicieli lokalnych władz oraz przedstawicieli kierownictwa Poczty Polskiej. Gości przywitał Andrzej Bodziony, Dyrektor Regionu Sieci Kraków, podkreślając ważność tego wydarzenia i zachęcając zebranych do aktywnego uczestnictwa w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz oraz przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Wystawa cieszyła się ogromną popularnością i była licznie odwiedzana przez Klientów Poczty i Banku Pocztowego, okolicznych mieszkańców i uczniów z pobliskich szkół.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

W dniach 6-13 kwietnia 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy odbył się wykład z historii Polski niepodległej. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele Liceum, przedstawiciele dyrekcji szkoły oraz parafii.

W czasie trwania wystawy uczniowie placówki oraz okolicznych szkół wzięli udział w dedykowanych lekcjach historii.

Urząd Pocztowy w Bydgoszczy

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Urzędzie Pocztowym w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 6.

W wydarzeniu z ramienia Banku Pocztowego uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i kadra kierownicza Banku Pocztowego, kadra dyrektorska Poczty Polskiej oraz przedstawiciel Sejmu RP.

Sławomir Zawadzki – Prezes Zarządu Banku Pocztowego, w trakcie przemówienia otwierającego wystawę, podkreślił, że realizowany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt „Dla Niepodległej” wspiera edukację historyczną Polaków, w tym głównie młodego pokolenia. To wyraz zaangażowania Banku i Poczty na rzecz budowania postaw patriotycznych Polaków.

Urząd Pocztowy w Szczecinie

W dniach 3-12 kwietnia 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Urzędzie Pocztowym w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy 1.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Archiwum Państwowego w Szczecinie, radny Miasta Szczecina, lokalnych władz oraz Biura Zarządzania Siecią Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Wystawie towarzyszyły pieśni patriotyczne: „Białe róże”, „Marsz pierwszej brygady”, „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani pod okienko” w wykonaniu przedstawicieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.

Od 4 do 12 kwietnia 2018 r., rolę kustosza wystawy pełnił Radosława Łosiewicza – Członek Reduty Dobrego Imienia – pasjonata historii Polski, który dzielił się swoją wiedzą przede wszystkim z młodzieżą szkolną.

Muzeum Historyczne w Ełku

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Muzeum Historycznym w Ełku.

Wydarzeniu towarzyszył wykład z historii Polski niepodległej. Wystawa była podstawowym elementem zajęć edukacyjnych dla uczniów ełckich szkół, które prowadzone były przez Dział Edukacji Muzeum.

Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce

W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Dyrekto placówki. Ekspozycję obejrzeli nauczyciele i uczniowie szkoły oraz goście zaproszeni na uroczystość obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, w tym: władze miasta, radni dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych i instytucji oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Wydarzeniu towarzyszył międzyszkolny konkurs historyczny.

 


W mediach: Strona internetowa ZSZ – KLIKNIJ

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Inauguracji towarzyszyła prelekcja na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości, wygłoszona przez Krzyszofa Kacprzaka. Uczniowie z pomocą nauczyciela zademonstrowali sposób składania flagi, a na zakończenie uroczystości wszyscy odśpiewali pieśni patriotyczne.

W otwarciu wystawy udział wzięli uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy placówki, lokalne media oraz uczniowie okolicznych szkół.

 


W mediach: Profil facebookowy szkoły – KLIKNIJ

ZSO w Płońsku

W dniach 12-16 marca 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.

W czasie inauguracji zaproszeni goście wysłuchali  gawędy historycznej pt. Płońskie drogi do niepodległości, którą wygłosił nauczyciel historii mgr Ireneusz Cała. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego.

W otwarciu ekspozycji w szkole udział wzięli zaproszeni goście –Starosta i wicestarosta Powiatu Płońskiego, wiceburmistrz miasta Płońska, naczelnicy wydziałów urzędu powiatowego, dyrektorzy wraz z delegacjami uczniowskimi szkół miejskich i powiatowych, oraz społeczność szkolna.

W ciągu tygodnia wystawę  odwiedzili uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy Płońska.

 


W mediach: Strona internetowa Powiatu Płońskiego – KLIKNIJ

Zakład Karny w Sieradzu

W dniach 26 marca – 6 kwietnia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

W otwarciu wystawy uczestniczyła Dyrekcja Zakładu Karnego, funkcjonariusze i pracownicy jednostki, kadra oraz osadzeni.

Inauguracji towarzyszył quiz historyczny. Odbyła się także prezentacja filmu „Od Komendanta do Marszałka”.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

W dniach 12-22 marca 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

W dniu otwarcia ekspozycję obejrzało około 200 osób, głównie uczniów sieradzkich szkół średnich. Wśród gości pojawili się przedstawiciele lokalnych władz.

 


W mediach: Strona internetowa Muzeum – KLIKNIJ

I Liceum Ogólnokształcące im. Długosza w Nowym Sączu

W dniach 12-16 marca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

Uczestnicy inauguracji wzięli udział w prelekcji mgr Michała Zacłony pt. „Polskie formacje zbrojne w I wojnie światowej”.

W wydarzeniu udział wzięli uczniowie liceum, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz Magdalena Majka – dyrektor Biura Posła Piotra Naimskiego.

13 marca wykład pt. „Walka o granice II RP” wygłosił Jacek Tomasik, nauczyciel historii i koordynator wystawy w liceum. Wystawa zbiegła się z obchodami 200-lecia szkoły.

Zespół Szkół w Subkowach

W dniach 12-15 marca 2018 roku wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół w Subkowach.

Inauguracja wystawy została uświetniona okolicznościowym referatem oraz występem artystycznym uczniów szkoły. W uroczystym otwarciu ekspozycji w szkole udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tczewie, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, samorządu Gminy Subkowy, przyjaciele i sympatycy szkoły oraz uczniowie.

Wystawa jest ciekawą lekcją historii i patriotyzmu, doskonale wpisuje się w jubileuszowe obchody 100-lecia niepodległej Polski w szkołach i całej gminie.

 


W mediach: Strona internetowa gminy Subkowy – KLIKNIJ

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie

W dniach 5 – 9 marca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Szkole Podstawowej w Mniszewie.

Dyrektor szkoły uroczyście powitał gości, a inauguracji wystawy dokonał wójt gminy Magnuszew. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu gminy, dyrektorzy okolicznych szkół, nauczyciele historii, uczniowie i mieszkańcy Mniszewa i okolic.

Wystawie towarzyszył konkurs historyczny. Odbył się także wykład z historii Polski niepodległej. Gościem wydarzenia był prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

Podczas inauguracji wystawy i wykładu goście wspólnie śpiewali pieśni legionowe.

Liceum Ogólnokształcące w Iłży

W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Iłży.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli uczniowie Liceum, a nauczyciel koordynujący wystawę przygotował wykład dotyczacy tematyki ekspozycji. Szkoła przygotowała także uroczyste zakończenie wystawy, w którym uczestniczyli mieszkańcy Iłży, w tym członkowie Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego.

 


W mediach: Strona internetowa LO w Iłży – KLIKNIJ

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

W dniach 29 stycznia – 6 lutego 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół Budowlanych w Płocku.

Oglądanie ekspozycji rozpoczęło się od dyskusji – dlaczego właśnie 11 listopada jest świętem narodowym Polaków. Rozmowa stała się pretekstem do powtórzenia, usystematyzowania i poszerzenia wiedzy na temat wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz ukształtowania się granic i  ustroju odrodzonego państwa. Wystawa była cenną pomocą dydaktyczną ilustrującą omawiane fakty i procesy historyczne. Została przyjęta przez młodzież z zaciekawieniem, dyskutowano nad treścią i przekazem zdjęć, wskazywano na ich unikalność.

Zespół Szkół w Raciążu

W dniach 8-12 stycznia 2018 r. wystawa „W drodze do niepodległości” gościła w Zespole Szkół w Raciążu.

W uroczystym otwarciu wystawy, którego dokonała Dyrektor placówki, uczestniczyli uczniowie szkoły i nauczyciele historii. Do obejrzenia ekspozycji zaproszeni zostali także uczniowie sąsiadujących placówek.

Zaprosili nas - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!