Porozumienie o realizacji projektu

PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu było podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

ZASADY WYPOŻYCZANIA WYSTAWY

W drodze do niepodległości

Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz przy współpracy z merytorycznej z nauczycielami praktykami. Składająca się z 30-tu plansz wystawa wykonana jest na mobilnych nośnikach i udostępniana nieodpłatnie szkołom i instytucjom edukacyjnym.

Zasady wypożyczenia wystawy „W drodze do niepodległości”

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA WYSTAWY –POBIERZPOBIERZ

...

 1. Wystawa „W drodze do niepodległości” jest własnością Banku Pocztowego SA / PERN SA, powstała przy współpracy z Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego – partnerami projektu „Dla Niepodległej”.
 2. Wystawa składa się z 30 plansz, o wielkości 2×1 metr, prezentujących postacie i wydarzenia, związane tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
 3. Wystawa wypożyczana jest nieodpłatnie.
 4. Wypożyczający ponoszą jedynie koszt transportu wystawy.
 5. Wystawę można wypożyczać poprzez formularz znajdujący się na stronie dlaniepodleglej.pl w zakładce kontakt – KLIKNIJ lub za pośrednictwem przedstawicieli Banku Pocztowego SA i PERN SA.
 6. Wystawa udostępniana jest na czas 1 tygodnia od piątku do piątku (piątek jest dniem technicznym obejmującym montaż lub demontaż ekspozycji w danej placówce). W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym ustaleniu) wystawę wypożyczyć można na okres do 2-óch tygodni.
 7. Wypożyczający wystawę bierze na siebie obwiązek:
  • Zorganizowania otwarcia wystawy – w poniedziałek,
  • Wymienienia Partnerów Projektu (zamieszczonych na planszy nr 30) we wszystkich informacjach,
  • Dbania o zachowanie wystawy bez uszkodzeń poprzez właściwy montaż i demontaż, ustawienie plansz w miejscu dostępnym dla zwiedzających, ale bez narażenia na przewrócenie lub uszkodzenie,
  • W przypadku uszkodzenia powiadomienie o tym osób wypożyczających wystawę
  • Wypełnienia protokołu z wystawy.
 8. Organizatorzy służą radą i pomocą w sprawach organizacyjnych oraz – w miarę możliwości – w sprawach merytorycznych.

Zasady wypożyczania - 100 lat Niepodległej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!